Volné výrobní kapacity od:

Ekonomické vytápění – infračervené záření

Princip infračerveného vytápění je velmi jednoduchý. Odporový topný prvek v topidle se vlivem průchodu elektrického proudu zahřívá a zároveň nahřívá i přední desku. Přes tento povrch se tvoří požadovaná vlnová délka infračervené energie (tzv. daleké IR záření). Tato energie se po dopadu na jakákoliv pevná tělesa mění v teplo – ohřívá všechny předměty, které jsou této energii vystavené a zajistí velmi rovnoměrné vytápění prostor. V našem případě se zaměříme na materiály ve vytápěném prostoru, které mají schopnost akumulace ( stěny, podlahy, stropy apod.).

Tato stavební konstrukce si dokáže teplo nahromadit a sekundárně jej vracet do vytápěného prostoru ( emisivita materiálů) a určovat svou teplotou tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru. Právě ve schopnosti stavebních materiálů akumulovat „infrateplo“, spočívá princip nízkoteplotního infračerveného vytápění. Zkusme pokus snadno proveditelný v zimním období. Položme na sníh ozářený slunečními paprsky (tedy i infračervenou energií) tmavší proužek látky nebo papíru. Za hodinu nebo za dvě uvidíme, že se proužek zabořil do sněhu. Najít příčinu není tak těžké. Pod proužkem taje sníh, protože látka pohlcuje větší část dopadající sluneční energie (včetně infra) a proto se zahřívá. I nám bude v zimním slunečném dnu bez povětří na slunci příjemně teplo, i když okolo je mrazivý vzduch. Opět princip infračerveného vytápění. V současné době používaná konvekční topidla ohřívají vzduch a následně prostřednictvím cirkulujícího vzduchu člověka a okolní prostředí. Při tomto způsobu vytápění jsou konstrukční prvky domu a bytu vždy chladnější než vzduch v místnostech, vzduch v místnosti cirkuluje, víří prach a na chladných částech obvodových stěn se často páry obsažené ve vzduchu sráží a společně s prachem vytvářejí ideální prostředí pro vznik plísní.

Tyto neduhy infračervené vytápění, při odborném návrhu a instalaci, zcela odstraní a zajistí vám ideální a zdravé prostředí, vytápěné zásadně nižšími náklady. Infratopení je v současné době jedním z nejúspornějších topných systémů. Nejen že pořízením infratopení radikálně snížíme náklady na vytápění, ale i pořizovací náklady na naše infratopení se řadí k nejnižším. A tím výhody infratopení zdaleka nekončí… Infartopení omezuje prašnost prostředí Vzhledem k tomu, že infratopení využívá akumulačních schopností pevných materiálů jako stěny, podlahy apod., které ohřívá prvotně a k přímému ohřevu okolního vzduchu využívá infratopení cca 20% z celkového výkonu, jsou díky této vlastnosti infratopení stěny místností teplejší než vzduch.

Infratopení je vhodné pro alergiky Díky infratopení se tedy podstaně snižuje cirkulace vzduchu známá z konvekčního vytápění a tím i výření prachu. Právě proto je infratopení vhodným vytápěním pro alergiky. Infratopení vysouší zdivo Vzhledem ke skutečnosti, že infratopení prvotně nahřívá pevné materiály, tedy i stěny objektu, dochází k jejich vysušení (nejsou-li narušeny izolace objektu proti vnější vlhkosti) a používáním infratopení se tak zdivo objektu udržuje v kondici. Infratopení brání vzniku plísní Jak známo, plísně jsou pro lidský organizmus škodlivé. V objektech nás nejvíce sužují plísně na stěnách, stropech apod. Pro kultivaci těchto plísní je ideální teplo a vlhko. To nám nabízí všechny systémy konvekčního vytápění. Infratopení však zdivo vysušuje a tím odstrňuje základní podmínku pro vnik plísní.

Používáním infratopení tedy vzniku těchto plísní bráníme. Infratopení nevysušuje vzduch Jak jsme již zmínili, infratopení vysušuje zdivo, které samozřejmě také absorbuje, mimo jiné, vzdušnou vlhkost. Tu infratopení díky ohřívání zdiva zpět uvolňuje do prostoru. Infratopení také nepřehřívá vzduch tak, jako konvekční vytápění, a tak je relativní vlhkost vzduchu při vytápění infratopením vyšší, než u zmíněného konvekčního systému. Proto je infratopení vhodnější nejen pro alergiky, ale též pro lidi s respiračními potížemi. Jak funguje infratopení Jednou z podmínek příjemného vytápění v bytě, a tím tedy pohody bydlení v chladných měsících, je účinná teplota okolních stěn. Vliv této teploty známe nejlépe ze situací, kdy jsme v místnosti s dostatečně teplým až přehřátým vzduchem, ale studenými stěnami, nebo prostorem u okna.

Právě to řeší infratopení. A ja infartopení funguje? Povrch nekrytého těla se ochlazuje sáláním chladu ze stěn a pociťujeme nepříjemnou zimu bez ohledu na vysokou teplotu vzduchu. Právě proto se používá pro vytápění v moderním bydlení infratopení , které prvotně vyhřívá exponované stěny a stropy spolu s ostatními pevnými materiály v interiéru. Toto infratopení zajistí velmi příjemné vytápění vašeho bydlení.

Zaslat poptávku