Volné výrobní kapacity od:

Jakou architekturu nízkoenergetické nebo pasivní domy umožňují?

Architektura exteriéru domu.

Protipólem k dnešní uspěchané a komplikované době se může stát jednoduchá a rozumná architektura rodinného domu, která pro majitele domu vytvoří příjemné podmínky pro bydlení. Kompaktní a jednodušší tvar domu je dále výhodný z hlediska nižší potřeby energie na vytápění a minimálních tepelných ztrát, protože poměr užitného objemu a ochlazovaných ploch zde vychází příznivěji. Z tohoto důvodu je vhodné zvážit použití různých balkónů, arkýřů, vikýřů a různých horizontál atd. Všechny tyto prvky se musí dostatečně obalit tepelnou izolací a výsledně tak mohou působit daleko mohutnějším dojmem.

Míra prosklení fasády domu má vliv na tepelné ztráty, na jižní straně by neměla přesahovat více než 40 % (i nejkvalitnější okna mají menší tepelný odpor než zateplená obvodová stěna) a severní strana by měla obsahovat co nejmenší počet oken s minimální prosklenou plochou. Vzhledem k využití pasivních solárních zisků v létě, je nutné se zamyslet nad stínícími prvky, které zabrání přehřívání interiéru domu (venkovní žaluzie, přesahy a pergoly atd.). Při návrhu je dále nutné pamatovat na parametry konkrétní parcely a míru zastínění např. od okolních objektů.

Architektura interiéru domu – rozvržení dispozičního uspořádání.

Doporučuje se takové rozvržení místností a jejich orientace ke světovým stranám, kde je přirozeně umožněn pokles teplotního spádu od vytápěných obytných místností směrem k částečně vytápěným nebo nevytápěným místnostem. Nejvíce užívané místnosti jsou situovány na osluněné strany domu.

Zaslat poptávku