Volné výrobní kapacity od:

Micronal PCM SmartBoard desky

Připravujeme použití této high tech technologie pro zvýšení akumulace tepla v našich dřevostavbách. Společnost BASF vyvinula materiál s názvem Micronal®PCM,  který svými vlastnostmi umožňuje široké spektrum využití při respektování ekologických zásad. Princip funkce tohoto materiálu je založen na změně jeho skupenství (pevného v kapalné a obráceně) s vázáním latentního tepla (materiály se změnou skupenství – „phase change material“ – PCM).

Obsahuje vosk a kevlar. Akumulační omítková směs tloušťky 3 cm má stejnou akumulační schopnost jako betonová zeď o tloušťce 8 cm nebo jako 29 cm zdiva z lehčených keramických bloků.  Špičkovým využitím produktu společnosti BASF je aplikace materiálu Micronal®PCM do sádrokartonové desky SmartBoardTM,  jejíž akumulační schopnost výrazně předčí doposud používané materiály.

Jeden m2 desky SmartBoardTM s tloušťkou 1,5 cm obsahuje přibližně 3 kg materiálu Micronal®PCM.  Ekvivalentní tepelně akumulační schopnost odpovídá betonové stěně tloušťky 9 cm, cihlové stěně 12 cm nebo jako 29 cm zdivu z lehčených cihelných bloků. Tím se také tento sádrokartonový materiál stává nejen důležitým stavebním prvkem budov, ale i významným tepelně akumulačním prvkem, který svými vlastnostmi aktivně ovlivňuje vnitřní klima.Zajímá nás především deska v teplotní variantě 26stC,která je pro své parametry vhodná do dřevostaveb,které nemají akumulační schopnost.

Akumulační schopnost sádrokartonové desky SmartBoardTM bez nutnosti dodání další energie se může přirovnat k chladícímu účinku klimatizačního zařízení, které by muselo snížit teplotu v místnosti o 3-4°C. Ovšem SmardBoardTM k tomuto chladicímu výkonu nepotřebuje energii žádnou.

Zaslat poptávku