Volné výrobní kapacity od:

Proč mám stavět pasivní dům?

Co je pasivní dům?

U pasivních domů je díky velmi dobře tepelně izolovaným obalovým konstrukcím a řízenému větrání, potřeba tepla na vytápění tak malá, že není nutná klasická otopná soustava. Ke krytí tepelných ztrát obvykle stačí zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu (tzv. rekuperace), zisky z vnitřních zdrojů (zapnuté počítače atd.) a pasivní solární zisky. Tento systém lze popřípadě doplnit malým zařízením pro dohřev vzduchu za velmi nízkých venkovních teplot nebo tuto energii získat z obnovitelných zdrojů (tepelné čerpadlo, biomasa apod.).

Zmíněná technologie a velmi dobré utěsnění pasivního domu způsobí eliminaci tepelných ztrát, zajistí přívod čerstvého vzduchu, udrží kvalitní vnitřní prostředí a konečně přispěje k minimalizaci zátěže životního prostředí. Pasivní dům nám uspoří 85 – 90 % spotřebovaných energií za rok.

Co musí pasivní dům splňovat?

Pasivní dům splňuje velmi přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Musí splňovat tyto předpoklady:

a) roční potřeba tepla na vytápění < 15 kWh/m2 podlahové plochy vytápěné části budovy za rok

b) roční potřeba primární energie všech energií (vytápění, ohřev TUV a el. energie pro spotřebiče) < 120 kWh/m2 podlahové plochy vytápěné části budovy za rok

c) neprůvzdušnost budovy: při snížení tlaku vzduchu v budově o 50 Pa než okolní atmosféry může dojít k infiltraci max. 60 % objemu vzduchu celé budovy za 1 hodinu (n50 < 0,6/hod).

Zaslat poptávku