Volné výrobní kapacity od:

Dřevostavby – neaktuální stránka

Tento článek je z roku 2009, některé informace mohou být neaktuální.

Obecně k dřevostavbám

Nízkoenergetické stavby stavíme již od roku 2004, kdy jsme poprvé vyzkoušeli sendvičovou technologii s prefabrikací stěnových dílů. Stavíme technologií TIMBER STICK FRAMES, ve které  na základové desce provádíme pouze kotvení a samotnou montáž. Od této doby jsme technologii po různých zkouškách a nových poznatcích v tomto oboru upravili. Opustili jsme zcela foliový systém, který jsme z vnitřní strany vkládali pod OSB desku pro vytvoření základního požadavku nízkoenergičnosti a pasivity-vzduchotěsné obálky.

Dřevostavby dnes

V současné době je dřevostavba známým, jasným a silným termínem. Výhody a nevýhody dřevostaveb v obecné formě, které před lety musely být pracně vysvětlovány a obhajovány a nová technologie se musela utkat se silnou lobby a přesvědčením (že cihla je cihla), je už minulostí. Nyní je možno zakoupit nepřeberné množství publikací s touto tématikou,obecných i specializovaných časopisů, a tak trochu mizí pocit radosti a euforie, jako u první naší knihy o dřevostavbách vydané v češtině. V současné době se snažíme využít zkušeností v modulárních systémech obytných kontejnerů.

Naše zkušenosti

Tento způsob jsme nahradili, z důvodu obtížné kontrolovatelnosti stavu ISOCELL foliií po následném záklopu a kotvení OSB desek, pneumatickou hřebíkovačkou.V současné době používáme výhradně dodatečné utěsňování vnitřního záklopu OSB PD 3 botylkaučukovou páskou AIRSTOP flex s dodatečným lepením všech spár. Spodní detail zakládacího prahu utěsňujeme páskou OMEGA 100. Nahradili jsme také stavební řezivo, které jsme v začátcích objednávali na pile, a poté jsme dodatečně impregnovali veškeré dřevo přípravky proti škůdcům. Tento způsob, nám i přes výběr dobré pily, neposkytl dostatek přesnosti. Problém byl především v pozdějším dosychání a pohybech konstrukcí, které jsou spojené s obvodovými stěnami a přinutili nás tak používát výhradně výběrové cinkované řezivo KVH. To je sušené, přesné a můžeme ho zakoupit i v nestandartních délkách.

Na venkovní líc stěnového panelu používáme pouze desky DHF, které jsou pro své difúzní  vlastnosti vhodné. V začátcích prvních domů jsme používali desky OSB, které vhodné nejsou pro své neprodyšné vlastnosti. Museli jsme dodatečně perforovat při spodní a horní části pro vytvoření difúzní prostupnosti. S příchodem nových DHF desek byl problém vyřešen.Často se lidé ptali, proč řešíme difúzní prostupnost, když v dobře navrženém panelu kondenzovaná ani jiná vlhkost nevzniká. Z našich zkušeností ale víme, že se vlhkost většinou dostane do konstrukce hlavně během realizace, kdy se ani dokonalé plánování provozní vlhkosti většinou nevyhne. Takto může z konstrukce odejít přirozenou cestou, aniž by uzavřená vlhkost mohla způsobit škody na izolaci, a tím snížit její izolační vlastnosti nebo vyvolat příčinu vzniku plísní apod.

Další voda může vznikat vlivem havárií potrubních vod (topení a vodo-rozvody). Z naší osobní zkušenosti jediný chybný uzavírací ventil v koupelně pod umyvadlem, který se po roce užívaní povolil v těsnění a voda kapala za obkladem přímo do konstrukce několik měsíců než indikace závady byla viditelná. Právě pro tyto případy venkovní OSB desku nepovažujeme za dobré řešení. KZS -kontaktní zateplovací systém realizujeme pouze z minerální fasádní vlny, která zajištuje prostupnost a tenkovrstvou silikátovou (silikonovou) omítkou. Na několika domech jsme díky požadavku na ekonomičtější provedení a hlavně soudobě probíhajícím problémům dodávek fasádních minerálních desek, použili perforovaný polystyren a difúzně prostupné lepidlo systém BAUMIT OPEN, který má o trochu horší prostup, ale vyhovuje požadavkům.

Ihned po uvedení na trh jsme začali používat u střešních oken utesňující sadu BDX, která vyřešila právě velké tepelné úniky okrajem střešních oken, kde dokonalé provedení většinou nebylo možné. Vzhledem k utěsňování oken a otvorů v našich stavbách okenní páskou AIRSTOP jsme před příchodem této sady používali také toto dodačné utěsnování i u střešních oken. Veškeré prostupy přes stěnový panel a střechu osazujeme zpětnou klapkou, snažíme se ale o minimalizaci takových vzduchovodů. Výměna vzduchu musí být kontrolovatelná.


Zaslat poptávku