Zavolejte nA?m
Flexi Life facebook Flexi Life instagram Flexi Life pinterest Flexi Life navigace

Něco o energii.

Potřebujeme stále více energie a vyrábíme jí většinou z neobnovitelných zdrojů. Navíc jsme u některých zdrojů odkázáni na jejich dovoz. To způsobuje, že musíme sáhnout hlouběji do peněženky a na těchto neobnovitelných zdrojích se prohlubuje i naše závislost.

Co se týká energie v případě staveb, potřebujeme ji na výrobu stavebních materiálů a prvků, na jejich dopravu na staveniště a po staveništi, pak na vlastní výstavbu budovy, dále podstatnou část energie potřebujeme na provoz budovy. Tento cyklus budovy je ukončen životností domu, kde se bez energie na demolici či rozebrání také neobejdeme. Je proto rozumné používat obnovitelné materiály, které na svoji výrobu, dopravu a na vlastní stavbu potřebují energie co nejméně. Významným představitelem obnovitelného materiálu je dřevo a čím dál více se setkáváme také s materiály na bázi dřeva, jako např. dřevovláknité materiály, tepelné izolace na bázi dřeva atd. Do popředí zájmu vstupují také další přírodní materiály, jako např. ovčí vlna, drcená sláma atd., které se začínají používat například jako izolace.

Co je nízkoenergetický dům?

Nízkoenergetický dům je stavba, která má potřebu energie na vytápění 15 – 50 kWh/m2 podlahové plochy vytápěné části budovy za rok. Toto rozmezí hodnot je dosaženo kvalitním návrhem a provedením. Je zde kladen důraz především na větší tloušťku zateplení domu. Použitím kvalitní izolace a pečlivým provedením detailů je možné eliminovat vliv tepelných mostů a nevznikají tak zbytečné tepelné ztráty.

Tato opatření způsobí utěsnění budovy a proto je nutné ve vnitřním prostředí zajistit správné odvětrávání vzduchu. Přirozené větrání okny je nehospodárné, zbytečně nám uniká teplo. Navíc větráním okny vzniká průvan. Řešením tohoto problému může být řízená cirkulace vzduchu s možným využitím rekuperace.Další domy z katalogu

Rodinný dům O87P

2 320 775 kc
konecná cena na klíc vcetne DPH
dispozice 3+kk
zastavená plocha 88 m2
více informací

Rodinný dům 84S

2 267 179 kc
konecná cena na klíc vcetne DPH
dispozice 4+kk
zastavená plocha 84 m2
více informací

Rodinný dům L104S

2 777 734 kc
konecná cena na klíc vcetne DPH
dispozice 4+kk
zastavená plocha 104 m2
více informací