fbpxTechnologie se každým rokem vylepšují a mění. V minulosti se stavěly všechny domy na základové desky. Byl to technologicky nejvhodnější způsob. Zároveň nebyly k dispozici modernější materiály (oproti dnešku). Na základovou desku se potom staví stěny a na základové desce se zhotoví izolovaná podlaha. Nejčastěji polystyren a následně podlahové topení a krytina (třeba plovoucí podlaha). Jednoduše lze tvrdit, že základová deska je kus rovného kamene, na kterém je možno stavět. Základová deska není izolant a vodí vlhkost, radon a další látky ze země. Proto se všechny části domu postavené na základové desce musí odizolovat od základové desky. V případě problémů s hydroizolací jdou náklady na odstranění vady vždy do statisíců. Při použití patek je situace jiná. Jedná se, stejně jako u základové desky, o podkladní konstrukci pro dům. Na rozdíl od základové desky, dům zhotovený na patkách lze absolutně „oddělit“ od země. Dům je pouze na několika bodech spojen se základovou konstrukcí. Tyto body jsou ještě v exteriéru domu odizolovány . Díky tomu lze v domě vytvořit klima přesně takové, jaké chceme. Do domu nebude vnikat vlhkost, radon ani další látky. Celý dům funguje přesně tak, jak má.
Statika patek je naprosto dostačující. Základové desky jsou staticky nadměrně předimenzované.