Skladby konstrukcí nízkoenergetického rodinného domu

Střecha sedlová

Střecha plochá

Obvodová stěna

Podlaha